RETKOWO - JEDYNE TAKIE MIEJSCE Zapraszamy, bo zamiast lekarstw zdrową żywność mamy

AKTUALNOŚCI


Archiwum

Wolni od GMO

28-08-2012
Good Food March 2012 - to nasza odpowiedź na zagrożenie GMO


.


Good Food, Good Farming -- maszerujmy do Brukseli!
Nadszedł czas na uczciwe ceny dla rolników i sklepówNadszedł czas na poważne potraktowanie naszego środowiska naturalnegoNadszedł czas na suwerenność żywnościowąNadszedł czas na wysokiej jakości żywność i rolnictwo we wszystkich częściach świata
Początek: Koniec sierpnia 2012 r. w różnych częściach Europy
Koniec: 19 września 2012 r. w Brukseli
Bruksela debatuje nad przyszłością naszej żywności i naszych rolników. Po raz pierwszy o reformie rolnictwa europejskiego zadecydują wspólnie Parlament Europejski i rządy krajowe.Będziemy mieli wtedy szansę by domagać się takiej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która prowadzi do wytwarzania dobrej żywności i do stosowania dobrych metod w rolnictwie. Nadszedł czas na zmiany.W ciągu ostatnich 50 lat nasze podatki zostały użyte do wspierania produkcji żywności metodami przemysłowymi. Rolnictwo przemysłowe jest jednak zagrożeniem dla samej egzystencji naszych rolników i to zarówno rolników Globalnej Północy, jak i Globalnego Południa.Obecny system produkcji żywności z jednej strony podważa globalne bezpieczeństwo żywnościowe, a z drugiej wytwarza góry marnowanej żywności. Niszczy on środowisko, ponieważ opiera się on na nadużywanych nawozach sztucznych, szkodliwych pestycydach oraz paliwach kopalnych. Fermy przemysłowe opierają się na imporcie soi używanej jako pasza. Nie respektują one zasad dobrostanu zwierząt, przyśpieszają zmiany klimatyczne i prowadzą do wyludniania się obszarów wiejskich. Wzywamy do zasadniczego przewartościowania naszych systemów żywienia i rolnictwa. Wspólna Polityka Rolna musi ulec zmianie -- maszerujmy, by domagać się tej zmiany!Tego lata farmerzy, obywatele, młodzi ludzie z całej Europy przemaszerują do Brukseli pieszo, pojadą na rowerach i traktorach. Na tej trasie wezmą oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach. Zapraszamy wszystkich na 19 września do Brukseli, by tam domagać się dobrej żywności i dobrych praktyk rolnych.
Wspólna Polityka Rolna powinna:
Zabezpieczać uczciwe i stabilne ceny produktów rolnych, uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez rolnika, a także uczciwe ceny płacone przez konsumenta.Zabezpieczać uczciwe i stabilne ceny produktów rolnych, uwzględniające wszystkie koszty ponoszone przez rolnika, a także uczciwe ceny płacone przez konsumenta.Zapewniać poszanowanie naszego naturalnego, kulturalnego oraz kulinarnego dziedzictwa.Wspierać rzeczywiste gospodarstwa rodzinne, prowadzone zarówno przez doświadczonych, jak i młodych rolników -- nie stać nas na utratę jeszcze większej ilości rolników!Dopłaty powinny byś wprost powiązane z kryteriami społecznymi, ochrony zwierząt i środowiska. Publiczne pieniądze powinny być przeznaczone na dobra społecznie użyteczne!Potrzebujemy zazielenionej, bardziej zrównoważonej gospodarki rolnej oraz promocji agro-środowiskowych metod rolniczych.Zagwarantować możliwość uprawy lokalnych białkowych roślin paszowych, zamiast importowania soi.Zapewnić wyrównane wsparcie dla „starych” i „nowych” członków EU.Pójść w kierunku suwerenności żywnościowej.Oprzeć się na międzynarodowej odpowiedzialności, tak, by zarówno Europa jak kraje Południa mogły stać się bardziej samowystarczalne.Odrzucić spekulację żywnością i zakończyć praktykę eksportu żywności po cenach niższych od kosztów produkcji.Wspólnie możemy dokonać tej zmiany!www.goodfoodmarch.eu

Desing by PP