RETKOWO - JEDYNE TAKIE MIEJSCE Zapraszamy, bo zamiast lekarstw zdrową żywność mamy

AKTUALNOŚCI


Archiwum

Spotkanie w Warszawie

09-01-2016
Spotkałam się z ministrem Krzysztofem Jurgielem. Rozmowa poświęcona była zagadnieniom rolnictwa ekologicznego.
Omówiliśmy bieżące sprawy dotyczące rolnictwa ekologicznego w Polsce. Szczególną uwagę poświecono przy tym zagadnieniom odnoszącym się do zasad i warunków udzielania wsparcia dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. ostatnio bowiem przed rolnictwem ekologicznym w Polsce,za sprawą pewnych decyzji administracyjnych położono spore, powiedzmy kłody. Wynikają one z niedostosowania polskiej rzeczywistości z unijnym prawodawstwem oraz ekonomią, jeżeli chodzi o produkty wolne od modyfikacji genetycznych.
Spotkanie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze i jestem z niego bardzo zadowolona. Ustalony został dalszy harmonogram współpracy.

Desing by PP