RETKOWO - JEDYNE TAKIE MIEJSCE Zapraszamy, bo zamiast lekarstw zdrową żywność mamy

AKTUALNOŚCI


Archiwum

Zabiorą kasę?

11-11-2015

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zabrać 157 milionów euro – około 650 mln złotych - z budżetu programu rolnośrodowiskowego. – Czy polscy rolnicy prowadzący działania na rzecz ochrony środowiska stracą możliwość otrzymania 157 milionów euro?  – alarmuje organizacja ekologiczna WWF Polska.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje zabrać 157 mln euro (ok. 650 mln zł) z budżetu programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013. Środki mają być przesunięte na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. Obszary ONW). Projekt takiej uchwały został przedstawiony Komitetowi Monitorującemu PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) do przegłosowania w trybie korespondencji elektronicznej. Propozycja zmiany została negatywnie oceniona przez Ministra Środowiska, nie powstrzymuje to jednak działań Ministerstwa Rolnictwa.

– Przypomnijmy, że program rolnośrodowiskowy jest instrumentem finansowym UE mającym na celu zachęcanie rolników do stosowania praktyk rolniczych przyjaznych dla środowiska prowadzących do ekologicznej produkcji – mówi Anna Sosnowska z WWF Polska. – Celem programu jest zapewnienie integracji rozwoju gospodarki rolnej z ochroną środowiska. Środki z programu rolnośrodowiskowego przyczyniają się do prowadzenia przez rolników gospodarstw w sposób zrównoważony, ograniczający negatywny wpływ na środowisko do minimum – dodaje.

– Obecnie środki z programu rolnośrodowiskowego na lata 2007-2013 nie zostały jeszcze wykorzystane – podkreśla Dorota Metera, specjalistka rolnictwa ekologicznego, doradca w Parlamencie Europejskim. – Nie jest to jednak dobry argument dla planowanego przesunięcia, gdyż np. w 2013 roku Ministerstwo Rolnictwa samo ograniczało dostęp do niektórych pakietów tego programu, uzasadniając to brakiem środków.* Tym razem Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało przesunięcie środków w obecnym programie (PROW 2007-2013), by zwrócić je w programie następnym (PROW 2014-2020). Jednak zapis dotyczący PROW 2014-2020 nie pojawił się na razie. Ponadto nie pojawiły się żadne dodatkowe czynniki uzasadniające tak duże przesunięcie środków na wsparcie ONW – zaznacza.

– W rezultacie Polska może stracić szansę na wsparcie rolników w zakresie działań na rzecz ochrony środowiska i rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości – alarmuje Dorota Metera. – Będzie to miało negatywne odzwierciedlenie w ilości zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, które trafiają z pól nawet do Bałtyku, powodując eutrofizację naszego morza. O jej skutkach Polacy mogą się przekonać sami w okresie letnim, kiedy dochodzi do zakwitów sinic. Jednocześnie nie zmniejszy się stosowanie dużej ilości nawozów sztucznych, które są szkodliwe dla wielu gatunków zwierząt, będących często sprzymierzeńcami rolników – akcentuje.

– Przesunięcie takiej puli środków na działania pro-środowiskowe w rolnictwie byłoby do zaakceptowania, gdyby środki te zostały przeznaczone na realizację tych samych działań w ramach nowego Programu rolno-środowiskowego na lata 2014-2020 – konkluduje Dorota Metera. – Te środki finansowe powinny wspierać działania z zakresu ochrony wód przed spływami nawozów z pól, tj. na pakiety „rolnictwo zrównoważone”, „ochrona gleb i wód” oraz na działanie „Rolnictwo ekologiczne”. Ten rodzaj działań i tak już został znacznie osłabiony przez Ministerstwo Rolnictwa w PROW 2014-2020 w porównaniu do poprzedniego PROW 2007-2013, m.in zrezygnowano z pakietu „strefy buforowe” i „oczka wodne” – dodaje.

Fundacja WWF Polska apeluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komitetu Monitorującego PROW o dopilnowanie odpowiednich przesunięć środków na działania pro-środowiskowe w rolnictwie w ramach nowego Programu rolno-środowiskowego na lata 2014-2020.

Informacja o braku środków pojawiła się m.in. w piśmie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Marszałka Sejmu RP, z dnia 26 marca 2013 r. stanowiącego komentarz do dezyderatu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2013 roku.

Desing by PP