RETKOWO - JEDYNE TAKIE MIEJSCE Zapraszamy, bo zamiast lekarstw zdrową żywność mamy

AKTUALNOŚCI


Archiwum

Zebranie w OSP Szubin

08-08-2013
23 lutego 2013 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze OSP Szubin za okres sprawozdawcy 2012 rok.
W zebraniu uczestniczył Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią bryg. Franciszek Sobiechowski, zastępca dowódcy JRG PSP nr 2 w Szubinie asp. sztabowy  Jerzy Bejmowicz, specjalista ds. p-poż. i bhp Urzędu Miejskiego w Szubinie Janusz Zygowski, komendant gminny Związku OSP RP w Szubinie - Leszek Gutkowski.  Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu, Pani Prezes odebrała przyrzeczenie od nowych druhów przyjętych do szubińskiego OSP, którymi byli: Angelika Rutkowska, Kinga Piechocka, Katarzyna Czechowska, Alina Zbieranek, Paweł Drawz, Sandra Pawlak, Przemysław Niklas, Daniel Kral, Mikołaj Krzyżański, Krzysztof Pokorzyński i wręczyła im legitymacje członkowskie. Sobotnie zebranie było także okazją do wręczenia oznaczeń za wysługę lat, które otrzymali: Stanisław Jackiewicz – 40 lat, Mirosław Jackiewicz, Henryk i Roman Cholewińscy – 35 lat, Andrzej Prybiński i Krzysztof Fryc – 15 lat. Karol Walkiewicz otrzymał Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” nadany przez prezydium Zarządu Oddziału Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Statuetkę dla pierwszego wyjazdowego strażaka 2012 roki otrzymał Michał Tonn, który uczestniczył w największej liczbie wyjazdów w minionym roku, a uhonorowany został przez Zarząd OSP Szubin. Zebraniu przewodniczyła druhna Danuta Pilarska - prezes szubińskiej jednostki OSP podczas, którego przedstawiono sprawozdania z działalności jednostki w roku 2012, zatwierdzono plany działalności i plany finansowe na rok 2013. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd OSP Szubin otrzymał absolutorium za mijający rok kadencji. W roku sprawozdawczym 2012, jednostka OSP Szubin uczestniczyła w 54 akcjach ratowniczych w tym w 21 gaszeniu  pożarów i 32 miejscowych zagrożeniach oraz zanotowano 1 alarm fałszywy. Pod koniec zebrania nastąpiło uroczyste przekazanie do zbiorów muzeum Sztandaru OSP Szubin z lat 1927-1977. Zarząd OSP Szubin, za pośrednictwem naszego portalu chciałby podziękować Dyrekcji Muzeum Ziemi Szubińskiej za nieodpłatne użyczenie sali na zebranie oraz Restauracji Staropolska w Kowalewie za dostarczenie smacznego posiłku. tekst i zdjęcia: Maciej Rejment
Desing by PP